הכנה למבחן מחוננים שלב א’

המצב הנוכחי
לא רשום
מחיר
109

קורס זה יעזור לילדכם להתכונן לשלב א’ של מבחן המחוננים, הנקרא גם שלב הסינון. המבחן מתקיים בבתי הספר, לרוב בחודש נובמבר. המצליחים במבחן זה יוזמנו להיבחן במבחן המחוננים שלב ב’.

בקורס תמצאו את הפרקים שהופיעו במבחן בשנים קודמות.
בכל פרק, שאלוני תרגול שונים ובחנים קצרים לבדיקת רמת המוכנות בנושא הפרק.
בנוסף, שני מבחני סימוצליה* מלאים, שיעזרו לילדכם לתרגל פתרון מבחנים לפני המבחן האמיתי.
פרק בונוס – אסטרטגיות למידה שיעזרו לילדכם להצליח יותר במבחן!

*לתשומת לבכם, המבחן האמיתי חסוי ועלול להשתנות. אלו מבחני סימולציה בלבד על פי הידוע לנו ממבחנים משנים קודמות. המבחן האמיתי יכול להיות שונה במבנהו, אורכו או סוגי השאלות שבו.

תוכן הקורס

פרק חשבון לשלב א'
פרק בעיות מילוליות
פרק סדרות
פרק הבנת הנקרא
מבחני סימולציה מלאים
אסטרטגיות למידה