שאלון לדוגמה

שאלות לדוגמה מבחן מחוננים כיתה ג שלב ב

בשאלון זה תוכלו להתנסות בשאלות לדוגמה מהקורס. מומלץ לעבור על השאלות ולוודא שהילד/ה מכירים את סוגי השאלות ולתרגל תרגילים נוספים דומים. תרגול מקיף חושף את הילד/ה לשאלות דומות, לסגנונות שונים ולסוגי שאלות נפוצים בכל נושא, לפני המבחן, וכך מקצר את זמן החשיבה והפתרון לכל שאלה במבחן עצמו.
בשאלון 10 שאלות מנושאים שונים בקורס. השאלון חלקי ואינו כולל את כל סוגי השאלות בקורס.

לכל שאלה יש רמז. מומלץ להשתמש בו רק בעת הצורך, משום שבמבחן לא יהיו רמזים.
לאחר כל שאלה יתקבל משוב. אם התשובה אינה נכונה, יוצג הסבר מפורט.

התחברות לקוחות

לאחר ההתחברות כנסו לאזור האישי לקורס שרכשתם.